Vezmite osud do svojich rúk

Polemizovať o tom, čo je zmyslom života je vhodné tak do partie kamarátov. Otvorene môžem povedať,…