Kryoterapia – ako funguje liečivá moc chladu?

Kryoterapia je liečba chladom. Doslova. Aj napriek tomu, že asi nenájdeme veľa ľudí, ktorí majú radi…