Podmienky používania

Portál polopate.sk je internetová stránka informačného charakteru (blog). Na našom portáli nie je možné zakúpiť žiadne produkty a služby okrem platenej inzercie. Inzerenti si môžu na našom portáli uverejniť článok alebo predplatiť iné reklamné služby po dohode s prevádzkovateľom (viac info v časti Inzercia).

Všetky informácie sú pravidelne kontrolované administrátorom, no nie sú záväzné. Portál polopate.sk si vyhradzuje právo na obsah článkov a dané údaje nie je možné kopírovať bez nášho vedomia. Portál polopate.sk nenesie zodpovednosť za pravdivosť a korektnosť informácii zobrazených na stránke. V prípade chybných informácii na stránke polopate.sk nás prosím kontaktujte emailom na adrese kontakt@polopate.sk.

Komentáre

Vložením komentára k článku (textu) používateľ súhlasí s jeho zobrazením a vzdáva sa všetkých autorských práv. Za vložený text (komentár) nesie plnú zodpovednosť používateľ, ktorý daný materiál pridal. Používateľ zaručuje, že nebude pridávať text (komentár) s erotickým, násilným alebo inak nelegálnym motívom a obsahom. Nevhodné texty (komentáre) môžu byť prevádzkovateľom upravené alebo vymazané.

 

Posledná aktualizácia: 27.3.2019