Zmena času: ako vplýva na náš organizmus?

Zmena času z letného na zimný, ale aj tá opačná je pre ľudský organizmus doslova šok. Ako…