Absurdné a vtipné zákony, ktoré boli uzákonené

Zákony sú na to, aby bol zaručený poriadok. Ich nedodržiavanie nám spôsobí problémy. Ale sú aj…