TOPlist

All posts tagged stavba domu

Výstavba alebo zásadná prestavba rodinného domu si vyžaduje služby viacerých odborníkov a profesionálov. Jedným z najdôležitejších je určite aj dobrý geodet. Geodetické služby potrebujeme ako pred samotnou výstavbou tak aj po jej ukončení. Jednou s najčastejších požiadaviek na odborníkov v geodézii je vypracovanie geometrického plánu. O čo sa vlastne jedná? Geometrický plán sa používa a hovorí o zmenených parcelách, teda v grafickej forme slúži na ich zákres do katastrálnej mapy. Najčastejšie sa používa pre účely rozdelenia väčšieho pozemku na menšie parcely alebo naopak na zlúčenie viacerých pozemkov do jedného celku. Pri výstavbe rodinného domu sa využíva na zameranie rozostavanej stavby. Rovnako je požadovaný pri kolaudácii hotovej stavby. V praxi sa tiež často stretávame s vecným bremenom na nehnuteľnosť. Takéto vecné bremeno býva rovnako zaznamenané v geometrickom pláne. Je toho ešte samozrejme oveľa viac a dobrý geodet Vám vie poradiť a zorientovať sa v danej problematike. Ako si ale vybrať to správneho odborníka v geodézii? Dnes je to Read more